Kocaeli ielts hazırlık kursu

Kocaeli ielts hazırlık kursu hakkında bilgi almak için bizlere 0262 319 42 42 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

IELTS (International English Language Testing System) Sınavı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde çalışmak veya eğitim almak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan uluslararası bir sınavdır.

IELTS Sınavı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır. Birçok ülke tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği yüksek bir sınavdır.

IELTS, dört dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) kapsayan görev tabanlı bir sınavdır. IELTS adayları, sınavın dört bileşeni için ayrı not alırlar. Bu notların ortalaması genel sınav notunu oluşturur. Her beceri 1-9 puan arasında değerlendirilir. 4 becerinin puan ortalaması alınarak IETS skoru 9 üzerinden hesaplanır.

Dinleme

IELTS Dinleme sınavı pek çok dinleme becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları:

 • Ana fikri ve detaylı bilgileri anlamak,
 • Konuşmacının görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak,
 • Argümanın gelişimini takip edebilmek.

40 sorudan oluşur. IELTS Dinleme sınavı ortalama 30 dakika sürer ve cevaplarınızı soru kağıdından cevap kağıdında geçirmek için ekstra 10 dakika süre tanınır.

Sınavda anadili İngilizce olan kişilerin konuşmalarından oluşan dört kayıt dinleyeceksiniz ve ardından birtakım soruları cevaplayacaksınız.

 • Kayıt 1: günlük konularda iki kişi arasında geçen bir diyalog.
 • Kayıt 2: günlük konularda geçen bir monolog, örn. yerel tesislerle ilgili bir konuşma
 • Kayıt 3: en fazla dört kişi arasında geçen eğitim ve öğretim bağlamında bir konuşma, örn. bir üniversite hocası ile öğrencisinin bir ödevle ilgili görüşmesi
 • Kayıt 4: akademik konuda bir monolog, örn. üniversite düzeyinde bir ders

Okuma

Metni hızlı okumalı ve zamanınızı verimli kullanmalısınız. Bu bölümde üç farklı metni okumanız ve IELTS Okuma sınavındaki ilgili soruları cevaplamanız gerekir. IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Okuma bölümlerinin içeriği farklıdır.

IELTS Okuma sınavı pek çok okuma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları:

 • Metnin genel konusunu anlamak
 • Ana fikirleri saptamak
 • Detayları saptamak
 • Çıkarımları ve ima edilen anlamı anlamak
 • Yazarın görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak
 • Argümanın gelişimini takip edebilmek.

Bu bölüm betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik gibi birçok türden üç uzun metin içerir. Bu metinler kitap, bülten, dergi ve gazetelerden alınır.Metinler uzman olmayan bir kitle için seçilmiş olmakla beraber, üniversite derslerine girecek veya profesyonel tescil isteyen kişiler için uygundur.

40 sorudan oluşur.

Yazma

IELTS Yazma sınavı pek çok yazma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları:

 • Uygun şekilde cevap yazmak
 • Fikirleri düzenlemek
 • Zengin bir kelime dağarcığı ve doğru dil bilgisi kullanmak

2 sorudan oluşur. Bölüm 1 ve Bölüm 2 dahil sınav iki bölümden oluşur. Bölüm 1 için en az 150 kelimelik; bölüm 2 için ise en az 250 kelimelik bir yazı yazmanız gerekmektedir.

Konuşma

IELTS konuşma sınavında sertifikalı bir IELTS uzmanıyla konuşacaksınız. Sınavda karşılıklı ve gerçek hayatta karşılaşacağınız türden bir konuşma olacaktır. Farklı aksanlar kullanılabilir. Sınav kaydedilecektir.

IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Konuşma bölümlerinin içeriği aynıdır.

IELTS Konuşma sınavı pek çok beceriyi ölçmek üzere tasarlanmıştır.

Sınav görevlisi fikirlerinizi,

 • günlük konularla ilgili bilgileri ve sıradan deneyimleri ne kadar iyi aktardığınızı görmek isteyecektir. Bunun için birçok farklı soruya cevap vermeli,
 • verilen konu üzerinde belli bir süre uygun dili kullanarak konuşmalı,
 • fikirlerinizi tutarlı şekilde bir araya getirmeli,
 • görüşlerinizi ifade etmeli ve gerekçelendirmeli,
 • konuyu analiz etmeli, tartışmalı ve yorumlar yapmalısınız.

Kocaeli ielts hazırlık kursu hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Menü