DİL AKADEMİ KARİYER

İK VİZYONUMUZ 

Yetenekli, kurumuna bağlı, İzmit Dil Akademi değerlerini benimsemiş, verimli bir işgücüne sahip olmak.

İK MİSYONUMUZ 

Hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu olarak çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini, geleceğin kadrolarının yetiştirilmesi için gerekli planlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, etkinlik ve verimliliği sağlayacak yapılanma ve iş süreçlerinin uygulanmasını sağlamak.

İK STRATEJİ

İzmit Dil Akademi’nin stratejik hedeflerine ulaşması ve sektördeki liderliğinine ulaşabilmesi için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, hızlı hareket eden, güvenilir ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmaktır.

İK POLİTİKA
Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, İzmit Dil Akademi’nin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, daima kazanmayı hedefleyen, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren İzmit Dil Akademi’nin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip, potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, sektöründe en çok tercih edilen kurum olmak ve bu konumu korumaktır.

Öğrenci odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmektir.

ÖN BAŞVURU FORMU

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
Fill out this field
Menü